Venerația față de lucrurile sacre

Virtuțile Ordinului DeMolay 

Venerația față de lucrurile sacre

O credință autentică, indiferent de religia fiecăruia, este reprezentată de încrederea în calea spirituală aleasă. Ordinul nu predă vreun crez religios și opiniile religioase ale fiecăruia îi aparțin respectivei persoane. Dar fiecare își asumă sacralitatea credinţei, frumuseţea unei încrederi umile în bunătatea Divinității în care crede. Și, în egală măsură, respectă credințele celorlalți.

7 virtuți

în care credem cu tărie și care sunt bornele vieții noastre în comunitatea DeMolay România

cropped-Untitled-design-8.png

Venerația față de lucrurile sacre

Credem că orice tânăr poate deveni un lider cu un caracter exemplar. Ordinul DeMolay promovează șapte valori importante, numite virtuți cardinale, care sunt baza demnității și onoarei.

VALORILE DEMOLAY

Un DeMolay:

• crede în Divinitate
• respectă toate femeile
• este onest
• este loial idealurilor și prietenilor săi
• face o muncă cinstită
• cuvântul său este o garanție
• este politicos
• are un comportament demn în orice moment
• este patriot atât pe timp de pace, cât și pe timp de război
• are mintea și sufletul curate
• susține neclintit învățământul
• respectă regulile de comportament civilizat în societate și legile
• păstrează prin precepte și exemple standardele înalte cărora li s-a dedicat

Transpunerea în comportamente uzuale a acestor valori etice include respectul și onoarea unui DeMolay, arătată societății, familiei, fraților săi DeMolay.