Medalii și Premii

Două tipuri de premieri există în DeMolay: Medalii (Honors) și Premii (Awards). Medaliile se acordă pentru reușite individuale, fiind aprobate de ISC, în timp ce premiile se câștigă.

Medalii (Honors)

Gradul de Cavaler este cea mai înaltă distincție acordată unui DeMolay activ sau senior, ca recunoaștere a activității și muncii sale. Persoana nominalizată trebuie să aibă 16 ani împliniți și 2 ani vechime în DeMolay (la data de 15 ianuarie a anului în care se face nominalizarea).

Nominalizarea se face de către un Advisor și este aprobată de Ofițerul Executiv, apoi de către ISC (anual). Taxa aferentă gradului este plătită individual.

Gradul de Cavaler
Degree of Chevalier

Medalii (Honors) DeMolay 

Legiunea de Onoare este cea mai înaltă distincție oferită de DeMolay International unui DeMolay senior pentru rezultate remarcabile în activitatea sa, inclusiv cea de adult în cadrul DeMolay.  

Persoana nominalizată trebuie să aibă vârsta de 25 de ani înainte de data de 15 ianuarie a anului în care se face nominalizarea.

Legiunea de Onoare
Active Legion of Honor

Medalii (Honors) DeMolay

Această medalie, aprobată în 1969 poate fi acordată în cazul în care un DeMolay a avut o acțiune din care a rezultat salvarea unei vieți umane.

Nominalizarea este făcută de un Advisor, este aprobată de Ofițerul Executiv și apoi de ISC.

Life Saving

Medalii (Honors) DeMolay

Consiliul de advisori poate nominaliza un DeMolay care a avut un act de eroism în decursul căruia a fost în primejdie de a-și pierde viața.

Nominalizarea este aprobată de Ofițerul Executiv și apoi de ISC.

Medalia Eroismului

Medalii (Honors) DeMolay

Un advisor care are Cross of Honor a primit de la DeMolay International această recunoaștere pentru activitatea sa (mai mare de 3 ani).

Recomandarea pentru acordare o face Consiliul advisorilor și este aprobată de Ofițerul Executiv.

Crucea de Onoare
Cross of Honor

Medalii (Honors) DeMolay

Această distincție este acordată unui advisor dacă: toate rapoartele capitulului sunt transmise în termen, numărul de inițieri nete depășește rezultatul anului anterior, inițiații depășesc numărul de seniori din acel an.

Dacă același advisor primește mai mult de o distincție, o stea se va adăuga la distincție. Doar o singură astfel de distincție se poate acorda unui capitul în timpul unui an.

Advisor’s Honor Key

Medalii (Honors) DeMolay

DeMolay International poate conferi această recunoaștere unui mason cu vârsta de peste 30 de ani și cu activitate remarcabilă în Ordinul DeMolay sau ca apreciere pentru cooperarea cu Ordinul.

Pentru această distincție nu se fac aplicații.

Legiunea Onoare Onorifică
Honorary Legion of Honor

Medalii (Honors) DeMolay

Premii (Awards)

Merit Bar sunt dovezi (premii) ale diferitelor activități în cadrul unui capitul sau în viața personal a unui DeMolay activ. Ele se acordă individual la recomandarea advisorului responsabil cu premierea și cu aprobarea Consiliului advisorilor capitulului (care atestă dacă meritele pentru fiecare bară de merit au fost realizate). Fiecare Merit Bar poate avea 5 culori. Fiecare culoare reprezintă numărul de ocazii în care membrul DeMolay a primit o bară dintr-o categorie. Culorile reprezintă: alb (primul nivel), roșu (al doilea nivel), albastru (al treilea nivel), mov (al patrulea nivel), auriu (al cincilea nivel). Categoriile în care se acordă barele de merit sunt: sport, prezență, serviciu civic, conclav, cursul LCC, arte, strângere de fonduri, instalare, jurnalism, prezență masonică, serviciu masonic, inițieri, merit, priorat, religie, ritual, școală, vizitare, conducere preventivă și tehnologie. Excepție de la activitățile DeMolay sunt meritele pentru religie și școală, care pot fi obținute și din activitatea din afara capitulului. Consiliul advisorilor decide cu privire la acordarea acestui premiu.

Merit Bar (Barele de merit)

Premii DeMolay International

Aceste premii sunt acordate pentru aducerea de noi membri DeMolay. DeMolay International asigură automat acordarea acestor premi. #1 Lapel Pin este acordat la aducerea primului membru nou.

Merit Bar este acordat pentru situația în care un DeMolay este clasat first-line signer pentru primii 5 alți membrii inițiați de el care au adus 3 noi alți inițiați.

Membership Awards

Premii DeMolay International

Acest premiu este acordat unui DeMolay care este first-line signer pentru primele sale 5 inițieri.

Founder’s Membership Award

Premii DeMolay International

Acest premiu este acordat unui DeMolay activ sau senior pentru că este first-line signer pentru 10 noi membrii inițiați de capitul. Alte medalii similare se acordă, având stele care reprezintă fiecare multiplu de 10.

Blue Honor Key

Premii DeMolay International

LCC are 5 module distincte. Pentru absolvirea fiecărui modul trebuie să se asigure un procent de minim 80% (40 de răspunsuri corecte din 50). LCC este un curs care arată nivelul cunoștințelor despre Ordinul DeMolay.

La terminarea primului modul, un DeMolay activ primește un merit bar alb, pentru ca, apoi, la terminarea fiecărui modul să primească un merit bar în culoarea lecției respective. La finalizarea tuturor celor 5 module, toți primesc pin-ul Lamp of Knowledge.

Leadership Correspondence Course

Premii DeMolay International

Un DeMolay care a îndeplinit o funcție de ofițer poate, la recomandarea unui advisor, să obțină Service Certificate.

Premiul este acordat de Grand Secretary și de Grand Master.

Officer’s Service Certificate

Premii DeMolay International

Acest premiu a fost creat de DAD Frank S. Land pentru a încuraja toți membrii DeMolay să ducă o viață centrată pe valorile și virtuțile DeMolay. Este cel mai mare premiu care poate fi câștigat de un DeMolay activ.

Pentru câștigarea acestui premiu, aplicantul trebuie să completeze un formular. Solicitarea premiului este individuală, la fel și obținerea lui.

Representative DeMolay Award

Premii DeMolay International

Acest premiu este acordat pentru recunoașterea meritelor unui MC în timpul unui mandat.

Pentru acest premiu, MC-ul va aplica înainte de intrarea în funcție și i se va acorda dacă își va îndeplini mandatul și planul.

Solicitarea premiului este individuală, la fel și obținerea lui.

Past Master Councilor’s Meritorious Service

Premii DeMolay International

Dacă un MC a îndeplinit în timpul mandatului său mai multe activități dar nu programul în totalitate (pentru a obține PMC-MSA), el poate primi Bijuteriile Past Master Councilor’s (PMC), care sunt de 2 tipuri: PMC Jewel Red Ribbon și Past Master Councilor Jewel Deluxe Blue Ribbon (PMC).

Past Master Councilor’s Jewel

Premii DeMolay International

Premiul Distinguished Service recunoaște activitatea DeMolay în religie, educație, comunitate, familie, DeMolay sau alte domenii. Începând cu 1959, acest premiu este acordat anual pentru 2 persoane dintr-o jurisdicție.

Nominalizarea este făcută de advisori și este aprobată de Ofițerul Executiv.

The Distinguished Service

Premii DeMolay International

Un capitul poate recomanda orice persoană cu vârsta mai mare de 21 de ani pentru a primi această medalie ca recunoaștere a activității sale în cadrul DeMolay.

Persoana nominalizată poate fi bărbat sau femeie, fără a avea o afiliere masonică.

Medal of Appreciation

Premii DeMolay International

Acest premiu este acordat oricui care are o activitate remarcabilă de susținere a unui Capitul.

Este reprezentat de un pin, un card și un certificat.

Premiul Hats Off

Premii DeMolay International

Acest premiu este destinat recunoașterii meritelor unui advisor care în anul precedent a avut o activitate considerabilă în cadrul DeMolay.

Premiul poate fi acordat oricărui advisor, indiferent de afilierea sa masonică.

Guild of the Leather Apron

Premii DeMolay International

O persoană care este, individual, responsabilă pentru organizarea sau redeschiderea unui (nou) capitul poate primi Zerubbabel Key.

Maxim 3 astfel de premii se pot acorda unui capitul. Fiecare persoană nominalizată trebuie aprobată de Ofițerul Executiv.

Premiul se acordă în maxim un an de la instalarea/redeschiderea capitulului.

Zerubbabel Key

Premii DeMolay International

Atât medaliile, cât și premiile se pot acorda, în funcție de tipul lor: DeMolay activi, DeMolay seniori, advisori, voluntari adulți.

DeMolay activi

 • Membership awards (#1 Lapel Pin, Membership Merit Bar, Founder’s Membership Award și Blue Honor Key)
 • Degree of Cavalier
 • Bare de merit diferite
 • Distinguished Service Award
 • Leadership Correspondence Course (LCC)
 • Medal of Heroism
 • Life Saving Medal
 • Officer’s Service Certificate
 • Past Master Councilor’s Meritorious Service (PMC-MSA) Award
 • Past Illustrious Knight Commander Meritorious Service Award (P1KC)
 • Representative DeMolay Award
 • Hats Off
 • PMC Jewel Red Ribbon
 • Past Master Councilor Jewel Deluxe Blue Ribbon (PMC)
 • Medalia Prințesa Andreea

DeMolay seniori

 • Representative DeMolay Award
 • Medal of Appreciation
 • Leadership Correspondence Course (LCC)
 • Legion of Honour
 • Blue Honor Key
 • Degree of Cavalier
 • Active Legion of Honor
 • Zerubbabel Key
 • Hats Off
 • Medalia Prințesa Andreea

Masoni

 • Hats Off
 • Honorary Legion of Honor
 • Zerubbabel Key
 • Guild of the Leather Apron

Advisori

 • Leadership Correspondence Course (LCC)
 • Hats Off
 • Advisors Honor Key
 • Cross of Honor
 • Guild of the Leather Apron
 • Zerubbabel Key

Membri ai clubului părinților, advisori non-masonici, ai echipei de conducere masonice și oricare alți adulți voluntari

 • Hats Off
 • Medal of Appreciation
 • LCC
 • Zerubbabel Key