Fidelitatea

Virtuțile Ordinului DeMolay 

Fidelitatea

Îndeplinirea obligațiilor în mod obișnuit și credincios, preferând să sacrifice în detrimentul propriei persoane decât să trădeze încrederea pusă în el este exemplul dat de Jacques de Molay. Fidelitatea pentru încrederea care ni se acordă, a idealurilor pe care le urmăm, față de prietenii noștri, față de obligaţiile pe care ni le-am asumat. Tânărul al cărui cuvânt are valoare de legământ, în care putem avea încredere absolută că-şi îndeplineşte promisiunile, dacă este omeneşte posibil, se bucură de stima şi încredea tuturor oamenilor

7 virtuți

în care credem cu tărie și care sunt bornele vieții noastre în comunitatea DeMolay România

cropped-Untitled-design-8.png

Fidelitatea

Credem că orice tânăr poate deveni un lider cu un caracter exemplar. Ordinul DeMolay promovează șapte valori importante, numite virtuți cardinale, care sunt baza demnității și onoarei.

valorile demolay

Un DeMolay:

• crede în Divinitate
• respectă toate femeile
• este onest
• este loial idealurilor și prietenilor săi
• face o muncă cinstită
• cuvântul său este o garanție
• este politicos
• are un comportament demn în orice moment
• este patriot atât pe timp de pace, cât și pe timp de război
• are mintea și sufletul curate
• susține neclintit învățământul
• respectă regulile de comportament civilizat în societate și legile
• păstrează prin precepte și exemple standardele înalte cărora li s-a dedicat

Transpunerea în comportamente uzuale a acestor valori etice include respectul și onoarea unui DeMolay, arătată societății, familiei, fraților săi DeMolay.