Termeni și Condiții
 

Condiţii generale pentru utilizarea site-ului www.demolay.org.ro

Asociația Demolay România a realizat site-ul www.demolay.org.ro pentru a-şi informa audiența (comunitatea sau/și potențiali membri) despre activitățile realizate. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare, precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile.

Drepturi de proprietate intelectuală

Asociația Demolay România este deţinătorul site-ului www.demolay.org.ro. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate conceptele integrate în acest site sunt proprietatea Asociației Demolay România sau a unor terţi care au autorizat de Asociația Demolay Româniasă le utilizeze.

Reproducerile, de orice natură ale site-ului www.demolay.org.ro şi/sau ale serviciilor şi/sau proiectelor care sunt reproduse pe site, având inclusiv modificări parţiale sau integrale a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia de la Asociația Demolay România sunt strict interzise.

Informații cu privire la produse și servicii

Paginie prezentate în site-ul www.demolay.org.ro constituie o prezentare generală a serviciilor oferite de către Asociația Demolay România fiind cu titlu informativ și deci nu trebuie considerate ca o ofertă contractuală.

Asociația Demolay România realizează ca Prestator orice colaborare pe baza unui contract agreat și semnat de comun acord cu Beneficiarul, iar toate responsabilitățile / obligațiile și drepturile Asociația Demolay România sunt menționate în Anexele aferente Contractului respectiv.

Limitarea responsabilității

Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, Asociația Demolay România sau afiliaţii săi, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuţi responsabili pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el.

Drept aplicabil

Prezentele condiții, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor condiţii generale sau din accesarea sau funcţionarea site-ului se supun dreptului intern român.

Limba condiţiilor generale este limba română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente.