Zilele DeMolay (Obligatorii)

Aceste zile ceremoniale presupun participarea obligatorie a membrilor DeMolay. 

Toate activitățile DeMolay sunt obligatorii, dar mai există o serie de zile ceremoniale speciale, obligatorii a fi celebrate, acestea reprezentând diferite virtuți și simboluri ale organizației. 

Activităţile DeMolay mai includ și alte tipuri de evenimente: civice sau în serviciul comunităţii, pentru strângere de fonduri, sociale, sportive, ceremonii, ziare, relații publice, relaționarea cu organizații masonice și, nu în ultimul rând, jurisdicţionale (naționale).

Zilele obligatorii DeMolay

În această zi din luna februarie sunt comemorate țara, strămoșii, recunoașterea patriotismului și a armatei, reprezentând ultimul dintre preceptele DeMolay. Activitățile organizate evocă evenimentele cruciale ale naţiunii şi marii patrioţi care au luat parte la acestea.

În această zi (aprox. 18 martie) este recunoscută importanța Divinității în viața fiecăruia, crezul religios fiind respectat pentru fiecare. Deși DeMolay nu este un ordin religios, recunoașterea unei credințe este importantă pentru definirea valorilor morale și învățarea toleranței.

Onorarea părinților care în fiecare zi se îngrijesc și sacrifică pentru copii lor este unul din preceptele DeMolay. Celebrarea acestei zile se realizează în luna mai.

Este ziua în care este explicată importanța instituțiilor statului și este creată o legătură între DeMolay și instituțiile statului. Poate fi celebrată în iulie precum în SUA, sau într-o altă dată aprobată. DeMolay România organizează evenimente și cu prilejul Zilei Naționale a României din 1 decembrie. Această zi are rolul de a explica cum funcţionează guvernul ţării, sau autoritățile publice sau locale, ale comunităţii.

Reprezintă o zi de apreciere față de educație, școli și importanța lor în formarea caracterului unui DeMolay. Ea poate fi celebrată oricând în timpul anului, punând accentul pe valoarea educaţiei şi pe faptul că DeMolay consideră şcolile ca fiind un bastion special al libertăţii lor, baza democraţiei.

În această zi este adus un omagiu fondatorului Ordinului DeMolay, DAD Land și muncii acestuia. Ea se celebrează inclusiv prin acțiuni caritabile și donații, pe 8 noiembrie, ziua morții lui Frank S. Land.

În această zi fiecare DeMolay trebuie să încerce să asigure confortul și îngrijirea unor persoane care au nevoie de un astfel de ajutor. Este celebrată în perioada noiembrie-decembrie.

Săptămâna DeMolay

Săptămâna Internaţională DeMolay este săptămâna în care cade data de 18 martie, data aniversării oficiale a înfiinţării DeMolay.

Martie este luna DeMolay

Capitulele DeMolay din întreaga lume sărbătoresc luna martie ca fiind Luna Internaţională DeMolay.