Structura organizației

DeMolay International este o fundație non-profit cu sediul în SUA. Organizația de origine s-a extins ulterior în lume, având „reprezentanțe” pe mai multe continente.

Fiecare țară unde există o organizație DeMolay înființată se numește jurisdicție. Pentru ca o jurisdicție să existe, țara respectivă trebuie să obțină recunoașterea acelei jurisdicții de la DeMolay International, recunoaștere care face obiectul unui patent, un certificat de recunoaștere. O serie de proceduri sunt realizate pentru obținerea patentului, care se acordă asociației non-profit reprezentante. În România, ea este Asociația DeMolay România. Fiecare astfel de asociație funcționează în regimul legislației naționale respective.

DeMolay

în cifre

10

regiuni demolay
la nivel global

1000
capitule (filiale)
la nivel global
14
capitule înființate în românia
cu 500+ membri activi

O jurisdicție este condusă de un Ofițer Executiv, desemnat și recunoscut de DeMolay International după regulile Ordinului. Nu oricine poate fi Ofițer Executiv, persoana trebuind să îndeplinească anumite condiții stricte impuse de DeMolay International și de regulile Ordinului și legislația SUA. Jurisdicțiile sunt reprezentate în cadrul DeMolay International în funcție de activitatea Ofițerului Executiv respectiv și a organizației naționale, astfel: în cadrul ISC (International Supreme Council) și Board of Directors (Consiliul Director).

La deschiderea unei organizații DeMolay într-o țară, ceremonia și formalitățile sunt realizate atât de ofițerul executiv din respectiva țară, cât și de cel din țara care „inaugurează” sau deschide jurisdicția respectivă (aprobată de DeMolay International). O țară nu capătă propria jurisdicție la prima deschidere de capitul, fiind necesară îndeplinirea unor condiții clare, printre care existența unui număr de advisori, a unui ofițer executiv și a unui număr de DeMolay activi. Regulile DeMolay descriu procedura. În timp, o țară își poate obține patentul, adică poate deveni jurisdicție de sine stătătoare.

ISC are rolul de a stabili politici și de a aproba, conform regulilor DeMolay (by-laws) schimbări și numiri, acordări de grade și de recunoașteri de merite, reguli de standardizare, regulamente şi programe pentru toate jurisdicțiile DeMolay. 

 

ISC este structura care guvernează organizația. Este compus din ofițerii executivi ai jurisdicțiilor și este responsabilă de creșterea și succesul DeMolay. Ofiţerul Executiv al jurisdicției veghează din partea ISC pentru a vedea că sunt respectate procedurile şi regulile stabilite.

Board of Directors are rol executiv, ocupându-se de funcționarea efectivă a organizației. Directorul executiv este angajat al DeMolay International, nu are drept de vot în cadrul DeMolay International și asigură continuitatea și bunul mers al organizației. Consiliul director este compus din 19 membri, clar definiți de regulile DeMolay, dintre care 1 reprezentant din fiecare dintre cele 10 regiuni ale DeMolay (care trebuie să îndeplinească condiția de a fi membru de tip Class 1). Acțiunile Board of Directors trebuie aprobate de ISC.

Activitatea DeMolay este completată și cu cea a International DeMolay Congress (IDC), la care 2 delegați DeMolay reprezentând fiecare jurisdicție participă o dată pe an și aleg un International Master Councilor (IMC) și un International Congress Secretary (ICS), ambii cu rolul de a conduce pentru un an pe tinerii DeMolay. În cadrul IDC funcționează și o serie de comitete internaționale, acestea având diferite atribuții (comunicare, social media, evenimente, ritual etc.). În anul 2020 România a participat la două astfel de comitete.

România

România este cea mai puternică jurisdicție europeană, cu 14 capitule deschise, unde peste 500 membri activi desfășoară activități specifice de educație și caritate.

Fiecare jurisdicție are un cod de țară – în cazul României, acesta este 63000, numărul alocat primului capitul deschis (Capitulul București – 63040), ulterioarele fiind numerotate cu 63041, 63042 ș.a. în ordinea deschiderii lor.

Fiecare capitul trebuie să fie deschis în baza aprobării DeMolay International, care eliberează un certificat care atestă îndeplinirea unor condiții (un anumit număr de advisori aprobați de DeMolay International, ulterior îndeplinirii condițiilor reglementate, un număr minim de membrii ș.a.). Fiecare Capitul deschis primește un număr și un nume.

 

Pe tot parcursul funcționării unui capitul trebuie păstrat un număr minim de advisori activi care să supravegheze activitatea DeMolay. Aceștia sunt reaprobați anual. Pentru funcționarea unui capitul trebuie să existe un număr minim de membri DeMolay activi, astfel încât activitatea Capitulului respectiv să poată fi desfășurată. Anual există taxe care sunt plătite către DeMolay International de fiecare jurisdicție pentru fiecare capitul, pentru fiecare membru DeMolay și de fiecare advisor pentru sine. Dacă un capitul nu mai îndeplinește condițiile de funcționare, activitatea respectivului Capitul poate fi suspendată, putând fi reluată dacă și când aceste condiții sunt din nou îndeplinite.

International Congress & DeMolay Alumni

IDC dă membrilor activi ai DeMolay șansa de  a avea întâlniri la nivel internaţional, precum şi pentru a face schimb de idei cu ISC. Prima dintre ele a avut loc în 1967.

Asociația internațională DeMolay Alumni este fondată în 1929 și conferă membrilor seniori DeMolay o oportunitate de a continua să se implice. Reorganizată în 1984, Asociația Alumni este deschisă oricărei persoane de sex masculin DeMolay în vârstă de peste 21. Asociațiile locale Alumni asistă pentru a consolida conceptul că apartenenţa la DeMolay este o oportunitate de viaţă.

Jurisdicțional, sistemul de decizie este unul ierarhic, piramidal

Consiliul Național al Advisorilor reunește reprezentanți ai advisorilor din toate capitulele deschise în jurisdicția respectivă și este condus de Ofițerul Executiv. În cadrul fiecărui capitul, membrii DeMolay activi se organizează conform regulilor DeMolay. Advisorii capitulului (consiliul) sunt conduși de Chapter Chairman, secondat de Chapter DAD. Poate fi alocat câte un advisor responsabil pe diferite tipuri de activități. Advisorii aprobă sau avizează hotărârile adoptate.